Visit www.invinet.org

Sessió informativa sobre Factura Electrònica a la Masia d’en Cabanyes

En el marc incomparable de la Masia d’en Cabanyes, aprop de Vilanova i la Geltrú, Invinet ha participat a la jornada de difusió de la factura electrònica i del servei eFACT.

La Jornada ha estat organitzada pel Consell Comarcal del Garraf i l’objectiu ha estat donar a conèixer als ajuntaments del Garraf  les solucions existents per tal de poder implantar la factura electrònica als seus sistemes i per explicar les eines disponibles de què disposen les empreses proveïdores.

La Jornada s’ha iniciat amb la benvinguda d’en Cristòfol Pérez, conseller delegat en Societat del Coneixement i Noves Tecnologies. En la seva exposició, ha explicat la feina que està fent el Consell Comarcal del Garraf  liderant pilots amb el Consorci AOC que els permeten adquirir coneixement en processos i sistemes d’administració electrònica que després poden traslladar als ajuntaments.

A continuació, la Beatriu Tudel del Consorci AOC ha fet una clara explicació dels serveis que presta el Consorci en matèria de Factura Electrònica i ha identificat les eines que estan a disposició tant de proveïdors com dels propis ajuntaments i ens públics. Ha fet esment del gran nombre i tipus de solucions que existeixen actualment al mercat, destacant les eines gratuïtes com la bústia de lliurament, les eines del Ministerio y la plataforma gratuïta b2brouter.net.

Respecte als ens receptors de factures, ha destacat la necessitat de fer un projecte per tal de facilitar el procés de recepció i ha parlat de tres nivells de maduresa:

  1. Rebre des de l’eFACT però imprimir i continuar amb el circuit d’acceptació en paper tal com es fa actualment
  2. Rebre des de l’eFACT i integrar amb el sistema de gestió per tal de poder fer un workflow sense papers de les factures rebudes.
  3. Integrar dins del mateix circuit les factures en paper mitjançant la digitalització certificada per evitar tenir dos circuits de procés de factures.

A continuació la Beatriu ha recordat els incentius per les empreses i administracions públiques que van des de les garanties de seguretat i transparència fins als estalvis de costos deguts a la facilitat de gestió. Aquests estalvis els ha quantificat en 6 €/factura en emissió i 8,5€/factura en recepció.

Per acabar la sessió, la Beatriu ha parlat del què poden fer els ens per potenciar l’ús de la factura electrònica entre els seus proveïdors, tant a nivell normatiu com a nivell formatiu.

Després de la Beatriu ha estat el torn de l’Antoni Cerdà, gestor de projectes d’administració electrònica del Consell Comarcal, que ha fet un exhaustiu repàs de eines de què disposen les empreses per tal de realitzar factura electrònica amb els ajuntaments. Ha explicat la Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica (OCSAE) i ha fet referència als ajuntaments de la comarca ja donats d’alta al servei eFACT.

Ha estat molt gràfic  a l’hora d’explicar l’experiència del propi Consell Comarcal i de la manera en què han decidit implantar el projecte de factura electrònica propi. També ha detallat el nombre de factures que s’estan rebent de forma electrònica i tot i que el percentatge ha pujat molt des que es va iniciar el projecte l’any 2010, el percentatge sobre el global encara és molt petit. L’explicació d’aquest fet rau, segons l’Antoni, en què els proveïdors es comporten bàsicament de forma reactiva, i per tant és necessari informar-los i convidar-los a utilitzar aquests mitjans d’intercanvi de factures.

La darrera ponència ha anat a càrrec de la Beatriz de Quintana, d’Invinet, que ha fet una ràpida exposició de l’eina B2Brouter.net demostrant els passos que hauria de fer un proveïdor per registrar-se i enviar una factura electrònica a través del hub eFACT. També ha ensenyat com queda reflexat al portal l’estat de la factura emesa, de manera que els proveïdors tenen en tot moment informació sobre l’estat en el que es troba la seva factura, evitant la necessitat de fer la trucada a l’ajuntament.

Ha acabat la sessió amb una taula rodona on s’han exposat alguns dubtes i qüestions, sobretot temes relatius al procés de gestió de canvi necessari als ens per tal d’incorporar la factura electrònica. També s’ha fet esment de la poca proactivitat de les empreses proveïdores a qui costa molt iniciar-se en l’ús d’aquestes noves tecnologies. La solució passa per la difusió i formació, acompanyada d’altres mesures normatives que vagin ajudant a realitzar el canvi.

En aquest sentit, en Cristòfol Pérez ha obert la porta a fer una altra sessió amb els ajuntaments i proveïdors per impulsar l’adopció de la factura electrònica.

One Trackback

  1. […] También tienes toda la información y un buen resumen de esta jornada en el Blog de Invinet. […]

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*