Visit www.invinet.org

Nou impuls legal a la factura electrònica

Aquest estiu s’està produint un nou impuls a la factura electrònica en contractació pública amb iniciatives des de la UE així com en noves disposicions legals des del govern espanyol.

Pel què fa a la Comissió Europea, el dia 26 de juny va proposar un esborrany de directiva sobre facturació electrònica en contractació pública, acompanyat d’una comunicació on explicava la seva visió per la digitalització de tot el procés de compres públiques, en el què s’anomena, “end to end e-procurement “.

La facturació electrònica segueix sent considerada un pas molt important cap a l’administració pública sense papers a Europa, i és una de les prioritats de l’Agenda Digital Europea perquè ofereix uns beneficis econòmics i mediambientals molt significatius. La Comissió calcula que l’adopció de facturació electrònica en compres públiques a la UE podria generar uns estalvis de fins a 2.3 bilions d’euros.

L’esborrany de directiva sobre factura electrònica en compres públiques proposa establir un estàndard de factura europeu que permeti millorar la interoperabilitat entre diferents sistemes de facturació, principalment iniciatives nacional no interoperables.

També fa referència a l’eliminació de les incerteses legals, la complexitat excessiva, i els costos operatius addicionals per empreses que actualment han d’utilitzar factures electròniques diferents a diferents Estats Membre. Malgrat les elevades xifres d’adopció de factura electrònica de les que es parlava fa uns anys, es reconeix que només entre un 4 i un 15% de les factures a Europa s’intercanvien en format electrònic.

Per altra banda, ja no només es fa esment a la factura, sinó a tot el procés de contractació d’extrem a extrem, sent la facturació electrònica un pas més en el context de l’e-procurement:

 • Fer la facturació electrònica la regla més que l’excepció en les compres públiques;
 • Tirar endavant tasques d’estandardització;
 • Definir estratègies nacionals per compres públiques d’extrem a extrem;
 • Compartir millors pràctiques.

Respecte al govern d’Espanya, el 16 de Juliol de 2013 s’ha publicat al butlletí oficial de les corts generals el Projecte de Llei d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic. Hi ha un termini per esmenes que finalitza el 18 de Setembre de 2013. Els punts més rellevants del projecte de llei són:

 1. Estableix l’obligatorietat d’utilitzar factura electrònica i el punt general d’entrada de factures de la AGE a societats anònimes, societats de responsabilitat limitada,  UTE i d’altres tipus de persones jurídiques per factures de fins a 5.000 €. En factures d’import inferior, l’Administració Pública receptora de la factura pot decidir eximir-les d’aquesta obligació.
 2. Estableix que el format ha de ser estructurat, concretament, i fins que no es digui el contrari, Facturae 3.2, i que s’han de signar amb certificat reconegut en format XAdES tot i que també és admissible el segell electrònic avançat.
 3. Defineix el punt general d’entrada de factures i les seves funcions. Aquest punt general d’entrada actuarà com a Registre d’entrada per les Administracions Públiques adherides. El mecanisme de registre dels assentaments comptables i la informació que es retorna al punt general d’entrada, augmentarà la velocitat de procés de les factures i incrementarà la transparència de cara al proveïdor.

Des de les solucions B2BRouter d’Invinet es pot accedir al punt general d’entrada de factures directament. Invinet ha estat una de les primeres xarxes de facturació electrònica en interoperar amb els principals punts d’accés nacionals i europeus. Concretament, B2BRouter es pot comunicar amb:

 1. Qualsevol Administració Pública Europea que estigui connectada a la xarxa PanEuropea PEPPOL
 2. Qualsevol Administració Pública espanyola que estigui connectada al Punt General d’Entrada de Factures FACE
 3. Qualsevol Administració Pública catalana que estigui connectada al HUB eFACT del Consorci AOC.

Es pot utilitzar com un servei web a www.b2brouter.net quan els volums de factures a emetre són baixos. Tanmateix, B2BRouter s’integra ja amb moltes solucions ERP que permeten l’accés a totes aquestes administracions públiques de forma transparent per l’usuari. Si teniu grans volums de documents electrònics a intercanviar, us podeu posar en contacte amb nosaltres a info@invinet.org.

One Trackback

 1. […] artículo fue inicialmente publicado en el Blog de Invinet Sistemes, empresa comercializadora de la solución […]

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*