Visit www.invinet.org

Com aconseguir que les empreses facin servir factures electròniques

Llegim a Purchasing Insight un pla de tres punts per aconseguir que les empreses facin servir la factura electrònica.

En primer lloc, l’article descriu diferents aproximacions al desplegament de la factura electrònica que es fan des de diferents països per tal d’assolir les oportunitats i beneficis que se’n poden obtenir: Mentre en països sudamericans com Mèxic o Brasil la fan obligatòria per llei, d’altres només obliguen a les empreses a utilitzar-la en cas de factures enviades al sector públic i un tercer grup de països, entre els que hi ha  les principals economies mundials com ara els Estats Units, Alemanya o Anglaterra semblen vacil·lar a l’hora d’imposar-ne l’ús. L’article incideix en que aquests països estan privant a les seves empreses d’uns estalvis de bilions de dòlars en eficiència i liquiditat pel sol fet de no donar recolzament ni liderar l’adopció d’aquestes noves tecnologies.

A continuació, l’article exposa un pla per aconseguir que les empreses facin ús de la factura electrònica:

Es pot invertir en campanyes de màrketing i comunicació, però això ja s’ha vist que no és molt efectiu, les empreses continuen atenent les seves principals prioritats.

Es pot obligar per llei, ja sigui qualsevol factura o només les enviades al sector públic, però això segueix sent vist en alguns països com massa intervencionista, i es prefereix deixar que el mercat i les empreses decideixin.

Finalment, Pete Loughlin planteja un escenari on als proveïdors del sector públic se’ls donin tres possibilitats:

  1. Enviar factures electròniques i cobrar a l’hora
  2. Enviar factures en paper i cobrar tard
  3. Enviar factures electròniques, i si ofereixen un descompte, cobrar abans d’hora

Al sector privat, les dues primeres opcions són les que tenen més sentit. En el sector públic, la tercera opció pot tenir un cert atractiu que es descriu a l’article i que resumim a continuació:

Les eficiències generades per les factures electròniques es basen en l’estalvi de temps i l’eliminació de processos manuals. Això comportaria la reducció de personal, cosa que no és sensible o en alguns casos factible al sector públic.  Tanmateix, l’article diu que els grans beneficis de la implementació de la factura electrònica no són els estalvis en eficiència, que n’hi ha, ni els estalvis de costos, que també, el benefici real no és deixar de fer el procés de forma manual, el principal benefici és que el receptor es posa en la posició de poder pagar més aviat, i aquesta posició pot ser de gran importancia i beneficis per les empreses i els seus proveïdors.

Per les petites i mitjanes empreses, finançar als clients té un cost que pot arribar a paralitzar-les. El cost de mantenir descoberts deguts al cobrament tardà és molt important per petites i mitjanes empreses. Moltes empreses oferirien un descompte per poder cobrar a temps o abans d’hora. Oferir un percentatge de descompte si es cobra 20 dies abans és una manera molt més econòmica de finançar el circulant que anar a un banc.

Segons l’article, aquí rau l’oportunitat pel sector públic. Amb la factura electrònica es poden processar les factures molt més ràpidament, i per tant es poden posar en posició de pagar abans. Si poden oferir pagaments més aviat als seus proveïdors, poden donar un nivell de liquiditat a les empreses que els bancs no estan donant.  Poden oferir a les petites i mitjanes empreses de les seves comunitats un finançament de circulat a baix cost en forma de reduir el temps de pagament, i a més, obtenint un descompte a canvi es poden obtenir estalvis directes, tangibles i mesurables.

La conclusió de l’article és que aquesta opció i els beneficis que se’n desprenen no només generen eficiències o estalvis mesurables, també poden significar un estímul important per l’economia.

Tot i que sembla que finalment, un cop es posi en marxa el “Punto General de Entrada de Factura Electrónica”, s’acabarà obligant a enviar factures electròniques al sector públic a Espanya, creiem que seria bo que es potenciés la tercera via proposada per Pete Loughlin com a generador d’interès per les petites i mitjanes empreses: Oferir la possibilitat de pagar abans les factures que disposin d’un descompte.

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*