Visit www.invinet.org

Tag Archives: Legal

10 random thoughts on e-Procurement

[Translate] by @oriolbausa There are some strategic lines that could be implemented at EU level and down to the Member State legislations in order to enhance the way public authorities are buying goods, services and works, increasing participation and transparency. The goal is to look at the public procurement processes from a technical viewpoint, trying […]

Situació de la factura electrònica a partir del 1 de Gener de 2013

[Translate] Amb la previsible entrada en vigor del Reial Decret que aprova el Reglament sobre Obligacions de Facturació el dia 1 de Gener del 2013 es passarà a legalitzar una pràctica habitual a les nostres empreses: L’enviament de factures PDF sense signatura per correu electrònic. Malgrat hi ha qui pronostica tot tipus de problemes i […]

Preguntas sobre el Esquema Nacional de Interoperabilidad

[Translate] En España, el Esquema Nacional de Interoperabilidad se definió mediante el  Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. Este Real Decreto comprende el conjunto de criterios y  recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Es decir, en teoría, cada Administración […]

De lleis voluntaristes i realitats tossudes

[Translate] El 3 d’agost de l’any 2010, el president Montilla i el conseller Ausàs van signar la llei 29 2010 de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Ja fa més d’un any de l’entrada en vigor d’aquella llei. Rellegeixo la seva disposició addicional sisena: Ús de la factura electrònica 1. L’Administració de […]

Explicando la Directiva 2010/45/EU de Factura Electrónica

[Translate] La Directiva  2010/45/EU adoptada el 13 de Julio del 2010 debe aplicarse en todos los Estados Miembros antes del 1 de Enero de 2013. Existe cierta confusión acerca de su contenido, y para clarificarlo, la UE ha publicado recientemente unas notas explicativas. Estas notas  se autodeclaran como mera información práctica y sin valor legal, […]